FAQs Complain Problems

पचरौता नगरपालिकामा याहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ । , जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो, जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौ ।, जन्म,मृत्यू,बसाई सराई, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरू घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ- आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौ । , जथाभावी फोहर नफालौ ,नगर स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौ । , नगरपालिकालाई बुक्षाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमै बुक्षाई जरीवाना बाट बचौँ । , पचरौता नगरपालिका क्षेत्रलाई खुला दिशा मुक्त बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिन सहयोग पर्याऔँ । , उधोग व्यवसाय संचालन गर्दा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , ब्यवसाय संचालन भएपछी नगरपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरी प्रमाण पत्र लिऔँ । , जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो, जन्मेको ३५ दिन भित्रै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौ ।, जन्म,मृत्यू,बसाई सराई, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरू घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ- आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौ । , जथाभावी फोहर नफालौ ,नगर स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौ । , नगरपालिकालाई बुक्षाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमै बुक्षाई जरीवाना बाट बचौँ । , पचरौता नगरपालिका क्षेत्रलाई खुला दिशा मुक्त बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिन सहयोग पर्याऔँ । , उधोग व्यवसाय संचालन गर्दा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , ब्यवसाय संचालन भएपछी नगरपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरी प्रमाण पत्र लिऔँ ।

जग्गाको कर तिर्दा चाहिने कागजातहरू के/के हुन ?

१.जग्गा धनिको नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

२.जग्गा धनिको जग्गाको लाल पुर्जाको प्रतिलिपी ।

Pages

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५५०४८४६४
सूचना प्रविधि अधिकृत
९८२५२५२५७८/९८४५८४७७६०
सि.अ.हे.ब.-छैठो
ना.सु.-सूचना अधिकारी
९८४५१९३५७०

मिति रूपान्तरण (BS /AD

विधुतीय शुसासन सेवा