FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने कागजातहरू के/के हुन?

१.बुबा वा आमा मध्ये कुनै एकको नागरीकताको प्रमाण पत्र।

२.बर्थ सर्टिफिकेट