FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पचरौता न.पा.स्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७७ ७७/७८ 06/13/2021 - 14:33 PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 06/13/2021 - 14:31 PDF icon स्वास्थ्य संस्था नविकरण कार्यविधि.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 06/13/2021 - 14:28 PDF icon लैंगिक हिंसा संचालन कार्यविधि.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधी,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:50 PDF icon १.pdf
पचरौता नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:49 PDF icon २.pdf
पचरौता नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:45 PDF icon ३.pdf
पचरौता नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:44 PDF icon ४.pdf
एफ एम रेडियो संचालन तथा व्यबस्थापन ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:43 PDF icon ५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्दन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:42 PDF icon ६.pdf
पचरौता नगरपालिका पदाधिकारिको अचारसंहिता ,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:40 PDF icon ७.pdf

Pages