FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्याम प्रसाद यादव नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत pachrautamun@gmail.com ९८४४२८५८७०
राम प्रकाश सतरा ईन्जिनियर (अधिकृत स्तर आठौँ)
प्रमोद प्र.यादव सूचना अधिकारी yadavpramod304@gmail.com ९८५५०४८४६४
प्रमोद प्र.यादव शिक्षा संयोजक yadavpramod304@gmail.com ९८५५०४८४६४
जावेद मंसुरी सूचना प्रविधि अधिकृत ito.pachrautamun@gmail.com ९८५५०४८८६४
निवेश कुमार चौधरी ईन्जिनियर ,छैठो ९८०४७८९३४६
रामबाबु प्रसाद ईन्जिनियर ,छैठो ९८१३०२७२५०
अवध किशोर साह रोजगार संयोजक ९८०७१५४३२०
नवल किशोर यादव जनस्वास्थ्य निरिक्षक ९८५५०४८१४२
हासिम मियाँ अन्सारी लेखा सहायक ,पाचौँ ९८१५२०७१५०
रणधीर पाशवान सब-ईन्जिनियर ,पाचौँ ९८४५१८८८७३
विद्यानन्द प्र . यादव सब-ईन्जिनियर ,पाचौँ ९८६१५३३३०६
कलिमुल्लाह अंसारी सब-ईन्जिनियर ,पाचौँ ९८०७१३९८०६
पिटर थारू सहायक पाचौ ९८१६२४४८१५
दयनित कुमार कर्ण वडा सचिव-५
जितेन्द्र पंडित वडा सचिव-७
राकेश चौरसिया एम.आई.एस.अपरेटर
पिंकी यादव एम.आई.एस.अपरेटर
राजाराम प्रसाद साह वडा अध्यक्ष-१
महबुब आलम मंसुरी वडा सचिव-२ ९८१९२०१३००
सुरेश प्रसाद यादव वडा सचिव-३
गंगा प्रसाद साह वडा सचिव-६
प्रभु पंडित वडा सचिव-८
ठगा प्रसाद भेडिहर वडा सचिव-९
अरमान अन्सारी सहायक चौथो
मोसाफिर पंडित अमिन, चौथो
लक्ष्मिनारायण साह तेली अमिन, चौथो ९८४५८६६७५४
रामाकान्त यादव फिल्ड सहायक
बृजा प्रसाद बरै लेखा सहायक ,चौथो ९८४५९१४४२२
हिरामुनी शर्मा ना.प्रा. स. ९८१२२९३२३६
सोनालाल पटेल ना.प्रा. स. ९८४५६१०२८२
जटाशंकर चौधरी ना.प.स्वा.प्रा ९८०७१७३८३७
दिपेन्द्र पंडित ना.प.स्वा.प्रा
बिजय पासवान ना.प.स्वा.प्रा ९८११८३५१२०
प्रिन्स साह सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८४५२२५०४०

Pages