FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्याम प्रसाद यादव नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत pachrautamun@gmail.com 9844285870
जावेद मंसुरी सूचना प्रविधि अधिकृत ito.pachrautamun@gmail.com ९८५५०४८८६४
राम प्रकाश सतरा इन्जिनियर
निवेश कुमार चौधरी ईन्जिनियर ,छैठो ९८०४७८९३४६
रामबाबु प्रसाद ईन्जिनियर ,छैठो ९८१३०२७२५०
अवध किशोर साह रोजगार संयोजक ९८०७१५४३२०
हासिम मियाँ अन्सारी लेखा सहायक ,पाचौँ ९८१५२०७१५०
नवल किशोर यादव हे.अ. (पाचौँ) ९८५५०४८१४२
रणधीर पाशवान सब-ईन्जिनियर ,पाचौँ ९८४५१८८८७३
विद्यानन्द प्र . यादव सब-ईन्जिनियर ,पाचौँ ९८६१५३३३०६
कलिमुल्लाह अंसारी सब-ईन्जिनियर ,पाचौँ ९८०७१३९८०६
अरमान अन्सारी सहायक चौथो
बृजा प्रसाद बरै लेखा सहायक ,चौथो ९८४५९१४४२२
लक्ष्मिनारायण साह तेली अमिन, चौथो ९८४५८६६७५४
संजित प्रसाद यादव अमिन, चौथो ९८४५६१०६८०
हिरामुनी शर्मा ना.प्रा. स. ९८१२२९३२३६
दिपक प्रसाद चौधरी सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८४५११७९६९
प्रिन्स साह सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८४५२२५०४०
प्रदिप कुमार यादव स्वकीय सचिव
सचिन्द्र प्र यादव स्वयं सेवक भोलेन्टयर ९८४५४३५८६८
सत्येन्द्र प्रसाद यादव का. स. ९८१४२६९६१०
प्रमोद प्र.यादव सूचना अधिकारी yadavpramod304@gmail.com ९८५५०४८४६४