FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

रमेश कुमार यादव

नगर प्रमुख

rameshjee2u@gmail.com ९८५५०४८३९५

इन्दु कुमारी

नगर उप प्रमुख

९८५५०४८७८५/९८१२२३९६२१

रसिद मिया मंसुरी

वडा अध्यक्ष-१

९८१७२०३६७३

मनोज यादव

वडा अध्यक्ष-२

९८५५०४५०९४

धेनुक राउत कुर्मी

वडा अध्यक्ष-३

९८५५०४८७८७

कन्हैयालाल यादव

वडा अध्यक्ष-४

९८५५०४८७९४

लक्ष्मी यादव

वडा अध्यक्ष-५

९८५५०४८७९५

मकबुल अंसारी

वडा अध्यक्ष-६

९८५५०४८७९६

दिनानाथ सहनी

वडा अध्यक्ष-७

९८५५०४८७८८

सर्वजित राय यादव

वडा अध्यक्ष-८

९८५५०४८७९८

गौरी शंकर साह

वडा अध्यक्ष-९

९८५५०४८७८९