FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुनासो सुनवाई सम्बन्धी अनुसूची-६ ७९/८० 05/14/2023 - 16:01 PDF icon गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी अनुसूची-६.pdf
गुनासो सुनवाई सम्बन्धी अनुसूची-५ ७९/८० 05/14/2023 - 16:01 PDF icon गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी अनुसूची-५.pdf
गुनासो सुनवाई सम्बन्धी अनुसूची-४ ७९/८० 05/14/2023 - 16:00 PDF icon गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी अनुसूची-४.pdf
गुनासो सुनवाई सम्बन्धी अनुसूची-३ ७९/८० 05/14/2023 - 15:57 PDF icon गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी अनुसूची-३.pdf
गुनासो सुनवाई सम्बन्धी अनुसूची-२ ७९/८० 05/14/2023 - 15:55 PDF icon गुनासो सुनवाई सम्बन्धी अनुसूची-२.pdf
विभिन्न पदका विज्ञापनका फर्महरू ७७/७८ 01/03/2021 - 14:15 PDF icon फारम.pdf
सम्पति विवरण फारम ७६/७७ 07/15/2020 - 17:04 PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf
का.स.मू. फाराम रा.प.तृतिय ७६/७७ 07/15/2020 - 16:09 PDF icon का.स.मू. फाराम रा.प.तृतिय.pdf
का.स.मू. फाराम रा.प.अनं.प्रथम तथा श्रेणी विहिन ७६/७७ 07/15/2020 - 16:08 PDF icon का.स.मू. फाराम रा.प.अनं.प्रथम तथा श्रेणी विहिन.pdf
सम्बन्ध -विच्छेद दर्ता फारम ७५/७६ 08/27/2018 - 14:49 PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf

Pages