FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पचरौता नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:45 PDF icon ३.pdf
पचरौता नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:44 PDF icon ४.pdf
एफ एम रेडियो संचालन तथा व्यबस्थापन ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:43 PDF icon ५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्दन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:42 PDF icon ६.pdf
पचरौता नगरपालिका पदाधिकारिको अचारसंहिता ,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:40 PDF icon ७.pdf
पचरौता नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:38 PDF icon ८.pdf
सहकारीको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:34 PDF icon ९.pdf
पचरौता नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधी सम्बन्धी)ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:33 PDF icon १०.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलि,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:31 PDF icon १.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:30 PDF icon २.pdf

Pages