FAQs Complain Problems

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि पचरौता नगरपालिकाको श्री ने .रा. मा.वि. बेनौली छनौट भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: