FAQs Complain Problems

बिबाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू.३००
आवश्यक कागजातहरु: 

१.बेहुल्लाको नागरीकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी

२.बेहुलीको जन्म दर्ता र जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र

नमुना फाराम तथा अन्य: