FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना!!

७५/७६ 04/23/2019 - 13:14

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आश्यको सूचना !

७५/७६ 04/23/2019 - 13:10

शिलबन्दी बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना!!!

७५/७६ 04/05/2019 - 11:27

बोलपत्र सम्बन्धी पुन: जानकारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !

७५/७६ 03/07/2019 - 10:36

बुधियाहि माछा पोखरी को शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना !

७५/७६ 02/27/2019 - 14:17

भिखना माछा पोखरी को शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना !

७५/७६ 02/27/2019 - 14:05

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना !!!

७५/७६ 09/30/2018 - 11:36 PDF icon बोलपत्र.pdf

सार्वजनिक बोलपत्र अहवान सम्बन्धि सूचना!!!

७५/७६ 09/21/2018 - 18:14 PDF icon टेन्डर.pdf

माछा पोखरीको शिलबन्दि बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

७५/७६ 08/07/2018 - 13:06

सार्वजनिक सूचना

७४/७५ 04/20/2018 - 11:24

Pages